A www.marketingmaster.hu mint Weboldal és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak.

Tilos a Weboldalon megjelenő tartalom és bármely részletének letöltése és többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése, elektronikus tárolása az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és annak adatbázisaiból bármilyen tartalmat és adatot átvenni írásos hozzájárulás esetén is kizárólag az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Tilos a Weboldal tartalmának és bármely részeinek adaptációja vagy visszafejtése; továbbá a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része indexelhető vagy módosítható.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát a domain-neveire és szolgáltatásának valamennyi elemére.

A www.marketingmaster.hu név szerzői jogi védelmet élvez. A hivatkozás kivételével felhasználása kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy engedély nélküli felhasználás esetén az Üzemeltetőt kötbér illeti meg, melynek összege képenként bruttó 40.000Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy e kötbér kikötése nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

Szerzői jogi jogsértés esetén az Üzemeltető közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.